Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar

Gümüşhane'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu (1987). Aynı yerde Anayasa Hukuku Asistanı olarak akademik hayata başladı (1988). Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi'nde (Anayasa Hukuku-1991) yaptı ve doktoraya başladı.

 

1992 yılında akademik araştırma ve incelemeler yapmak üzere Fransa'da bulunuyor iken 30 Nisan 1993 de İstanbul Hukuk Fakültesi'nden ayrılmak zorunda kaldı ve Fransa'ya yerleşti. Paris, Strasbourg ve Nancy'de yaşadı. Université de Lorraine (Nancy 2)'de Milletlerarası Kamu Hukuku mastırı (Le Droit international public - 1994-1995) yaptı; aynı yerde Avrupa Birliği (AB Ekonomik Alanı'nın Hukuki Çerçevesi) konusunda doktoraya başladı. Çalışmalarını daha rahat yürütebilmek için 1995 de Nancy'den Strasbourg'a dönerek Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Mahkemesi'nde araştırma ve incelemelerde bulundu. 1995-1996 arasında Karlsruhe'de (Almanya) dil öğrenimi gördü.

 

1997 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne İdare Hukuku Asistanı olarak atandı. Türkiye'de başlayıp Fransa'da yazımını tamamladığı doktora tezi oy birliği ile kabul edildi (1999) ve Yardımcı Doçent (2001) oldu.

 

İlk hakkında oybirliği ile Doçent (2003) ve Profesör (2009) ünvanı aldı.

 

1999 dan itibaren Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İİBF'de lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Anayasa Hukuku, İmar Hukuku, Devlet Genel Teorisi vermektedir. Ayrıca 2005-2007 arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku; 2013-2015 arasında Beykent Üniversitesinde de İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku dersleri verdi.

 

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nda İnsan Hakları Danışmanlığı (2005); Başbakan Başmüşavirliği (2005-2011); Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliği (2004-2008); Türkiye Denizcilik İşletmeleri Yönetim Kurulu üyeliği (2005-2007); Marmara Üniversitesi Rektör Danışmanlığı (2006-2010); İstanbul 3. Numaralı KTVKK üyeliği (2005-2008, 2010-2011); M. Ü. İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı (2006-2007); Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesinde Danışmanlık (2010) ve M. Ü. İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (2011) yaptı. 

 

1991-2012 yılları arasında Sorbonne, Robert Schuman (Fransa), Karlsruhe (Almanya), Cambridge, Oxford, LSE (İngiltere) Üniversitelerinde yaklaşık her yıl düzenli biçimde akademik ziyaret ve araştırmalarda bulundu.

 

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen toplantılarda ve TV programlarında bilimsel içerikli tartışmalara katıldı. Uluslararası Sempozyumlarda konuşmacı ve yönetici olarak yer aldı. Yerel yönetimlerde hizmetiçi konferans ve eğitim çalışmalarına destek; siyaset akademilerinde dersler verdi. Akademik çalışmaları ve katıldığı sosyal etkinlikler yoluyla demokratik, şeffaf, hesap verebilir ve liyakat ilkesine bağlı 'iyi idare' arayışının sürdürülmesine; ifade, din - vicdan ve girişim özgürlükleri ile 'hukukunun üstünlüğü' anlayışının geliştirilmesine katkıda bulunmaya çalıştı.

 

Ayrıca 2009-2011 yılları arasında yarı zamanlı öğretim üyesi olarak hukuk danışmanlığı yaptı.

 

Halen 'Marmara Hukuk Fakültesi'nde İdare Hukuku Öğretim Üyesi; Mart 2016 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üyesi; ayrıca Ağustos 2016 tarihinden itibaren Genelkurmay Başkanlığı Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

 

Yayımlanmış dört kitabı [İdare Hukuku, İmar Hukuku, İdari Yargı - Yargısal Emir, Eğitim Hakkı ve Özgürlüğü]; Fransızca ve Türkçe çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

 

Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

 

 

"Venedik ve İstanbul: Olağanüstü İlişkiler..."

 

25 Kasım 2011 Cuma günü “Venedik ve İstanbul: Olağanüstü İlişkiler Dokusu, Dokumada Sekizyüz Yıllık Karşılıklı Etkileşimler”

İyi huylu anayasa! - ESENLER BELEDİYESİ

 

Ortada dolaşan anayasa taslaklarını ve hazırlayıcılarının aynı insanlar olduğunu görünce endişelenmemek mümkün değil...

VIDEO: HABERTÜRK/Söz Sende: Kentsel Dönüşüm

 

17 Mart'ta "Balçiçek İlter ile Söz Sende" programına konuk oldum. Programda, deprem odaklı kentsel dönüşüm...Copyright © 2016 Hasan Nuri Yaşar